UPPG. 2007-03-05   REV. 2022-02-25 SlRJ.SE Slite Roma Railway - Benny Jannesson in Sweden - Idealistic

SlRJ
=============================================================================================================
SLITE-ROMA-JÄRNVÄG
=============================================================================================================

Gotlands Hesselby stn mot Slite

                                      På bilden ovan ser vi Gotlands Hesselby:s (GHY) godsmagasin och mejeri (mot Slite), bild tagen sommaren 2006.

6 I-vagnar från RHJ

                                      På bilden ovan ser vi Gotlands Hesselby:s (GHY) godsmagasin, bild tagen sommaren 2006.
  ##############################################################################################################
  SLITE----BOGE----GANE----BÄL----LARSARVE-----KÄLLUNGE----SIMUNDE----DUNE----HESSELBY----TULE----ROMA
  0-------------4------------10---------13------------15-------------------17----------------20---------------23-------------26--------------29---------33 km
  33-----------29-----------23---------20------------18-------------------16----------------13---------------10--------------7----------------4-----------0 km
  Sl-----------Be---Sls----Ge--------Bl-----------Lve-----------------Kge--------------Sde-----Ma----De-----------Ghy-------------Te--------Rak

  Slite Roma Järnväg på gotland 33 km spårvidd 891mm. Öppnad 25 maj 1902.
  Arrenderades av GJ 1 juli 1947 (SJ hade tagit över GJ då). Övertogs av SJ 1 juli 1948. Nedlagd 10 juni 1953.
  Slite-Bogeviken 2 km all trafik upphörde 1953. Rälsen revs denna sträcka redan 1953. Bogeviken-Roma 31 km
  kördes betor till och med 1955). Rälsen denna sträcka revs 1958.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Föreningen Gotlandståget bildades den 4 februari 1972 vid möte på Solhem i Visby. Hässelby 1:2 Dungårde 1:12 inköptes.
Räls började åter läggas tillbaka på banan 1972 på Hesselby stn. Jag var en av dem som jobbade i "järngänget".
Detta järngäng betraktades som lite "galna" för det verkade ju omöjligt att få igång järnvägstrafik igen. Speciellt   med 891 mm spårvidd. "Nej det kommer bara att stå still på en spårstump vid stationen, som det gjort i Roma"var det många som sa.   Järnvägen fick namnet "Gotlands Hesselby Jernvägar" för att det skulle läggas 891mm i huvudspår och eventuellt 600mm spårvidd (3 skenor). Men det lutade mest mot att ha 600mm enbart på stations området, närmast åkern. Det blev bara 891mm och det är bra. Andra har fått nytta av 600mm materielen.
Bangården byggdes ut mer och mer. Banan byggdes sen ut ca 800 m mot Roma till vägkorsningen ( Eken ). Invigning av denna bansträcka var 1978, 100 års jubileum av invigningen Visby Hemse 1878. Trafik kom igång igen efter att legat nere, sen banan revs av SJ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2006 påbörjades efterlängtad utbyggnad över Karbyvägen (Karbygate) och över Dalhemsån genom Munkebos skog till den väl omtalade "åkerkanten". Banvallen mellan vägen och bron, köpte föreningen av Lars-Olof Holmberg. Stoppbocken flyttades alltså ca 320m. Eken hpl - Munkebos hpl (ny) 320m. Vägövergången (räls)
klar 10 maj 2007.   11 maj 2007 ca kl 1300-1400 kördes Z4p 397 över bron 6 gånger. Tre vändor andra sidan bron. ( Se länk GHJ).
Munkebos -1840m till så är Tule stn lagd till Romaänden. Eken hpl - Tule hpl 2070m.

Angående 700m åker över banvallen, plöjd på 70-talet, efter det att föreningen bildades. 2 st bönders (jordbrukares) mark.
Från Dalhemsån till åkerkanten är det 230 m sen 370 m åker till grannens mark blir totalt 600 m. Munkebos 1:1 II (enl 1939-1940)
Nästa bonde har Tomte 1:6 från föregående bonde till åkerkanten mot Tule, totalt 330m. (enligt ekonomiska kartan från 1939-1940)

BONDE 1.
Gården MUNKEBOS ägs av Carl Axel Hilding Löfstedt som är född 1936, han är mest känd av många som "Bonden".
Marken som banvallen går över har fastighetsbeteckning: Gotland Dalhem Munkebos 1:1>1
Föreningen Gotlandståget arrenderar sen 2007 marken mellan bron och åkerkanten av honom (230m). Positivt han gick med på det.
Arrendet fortsätter på den sträckan 2012. Men 4 juni 2012 undertecknades köpeavtal av banvallen på åkermarken. Bra Hilding.
Marken för banvallen är inköpts. 6 oktober 2012 har järnvägsplanen vunnit laga kraft. Markarbeten och banvall klart 121106.

BONDE 2.
Gården HALLFOSE ägs av Olof Hilding Johansson som är född 1931 (??), har åkrarna mot Tule-hållet.
Marken som banvallen går över har fastighetsbeteckning: Gotland Halla Tomte 1:6>1. 4 Juni undertecknades köpeavtal. Bra Olle.
Marken för banvallen är inköpts. 6 oktober 2012 har järnvägsplanen vunnit laga kraft. Markarbeten och banvall klart 121106.

Invigning av sträckan Eken - Munkebos ("Åkerkanten") 17 juni 2007. Det är en sedan länge en önskan som nu är uppfylld. Vi är ju flera som drömt om detta. Nu känns det mer som en riktig järnväg med tåg, järnvägsövergång med signaler och bommar och en fin bro. Nu mer variation på fotograferingsmöjligheter. Före 2007 mer som växlingsrörelse, framåt till Eken, back till Hesselby och detta en gång till. Nu upplevs det mer som en riktig tågresa. Detta är viktigt för att GHJ skall kunna överleva, att banan är längre.

På årsmötet 2008 ändrades namnet till:"Gotlands Hesselby Jernväg". ( Fastän det var 2 st järnvägar Hesselby och Tule. )
2007 lades spåren på Tule station efter mycket arbete med bangården. 2010 skarvades på ytterligare ca 350 m i riktning mot Roma.

2011 lades slipers och räls ut mot Hesselby från Tule. Det är en lång raksträcka på ca 1000m, Tule till åkerkanten. 350m + 1000m
så skall det läggas på ballast (krossad sten) 2012. Grusgropsväxeln och dess spår arbetas det med nu ibland dec 2011 - nov 2012.
Det är 700 meter åker mellan de båda bandelarna att bygga järnvägsbank. Järnvägsbanken/banvallen byggdes med makadam klar
på rekordtid, månd 8 oktober - fred 2 november 2012. Mycket tack vare bra väder (torrt), annars hade det kanske dröjt längre.
Det har lagts ut från Munkebos räls med slipers sektioner/spann under november, december och till och med 16 januari 2013.
Skarvjärnen mellan norra och södra bandelarna drogs ihop på prov 130116 (skarvjärnen fick skäras av på höjden på ena sidan).
VI BLEV INBJUDNA TILL HESSELBY 13-01-19 09:30 ATT ÅKA 10:00 TILL ENKEL CERMONI TILL SKARVNING.
DETTA ÄR EN STOR HÄNDELSE I GHJ:S HISTORIA, ATT ÅKA ÖVER ÅKRARNA UPP TILL TULE. DRÖM NU VERKLIG
Invigning 5 maj 2013 av sträckan Munkebos - Tule - Kambhagstorp. Tågtrafik på sträckan kom sedan igång efter detta redan i maj.

För att enkelt visa förhållandet på hela sträckan Hesselby - Tule - Roma. (Siffrorna i antal 100m. 3400m + 3200m = 6600m) 
Hesselby [          12 Trafik,    ]7 Trafik,  [          15 Trafik.       ]          20 Trafik                       ]           12 Trafik       Roma
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hesselby I=======================5440m==============================I===1150m===] ROMA=66x100m=6600m
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0--140---------------840-----------1340-------------2140-----2915--3380-------------------------------5440-------------6590 m
Hesselby----------Eken------Munkebos------Nygårds--Tule--Kambshagtorp------------Roma Kungsgård----Roma

Banan är nu mars 2015 6600 meter lång, mer exakt 6590 meter, från Hesselby stoppbock (6590) till Roma stn.
Över åkrarna, 700m banvall grov makadam, som ballast finare makadam. Södra delen ca 200 m, banvall hög smal 30 km/tim. Nedsatt hastighet 30 km/tim. Banvallen breddad där genom täckdike makadam, jordmassor från Tule stn, som planades ut och makadam. Nu ser det ut som det skall. (Munkebos hpl flyttad från 1160m (gården) till 1340m (Tomtevägen) från Hesselby).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"ROMATÅGET" blev "DALHEMSTÅGET" i föreningen GOTLANDSTÅGET. Tåget hamnade i DALHEM / HESSELBY.
Den sanna versionen av hur Hesselby station blev till salu , annonsering, intressekön, dröjsmål till köp ( 9 sept 1971 - 16 maj 1972).

Jag är uppväxt med järnvägsmiljö fast med SRJ 891 mm och SJ 1435 mm, pappa var lokförare Åke Jannesson. (Se länk SRJ)

Vi åkte efter alla de gamla järnvägslinjerna på Gotland och inventerade vad som fanns kvar, och fann då att Hesselby
järnvägsstation var öde, men det gick en hel del får på tomten. Vi tänkte då om vi kunde fråga ägaren Mjölkcentralen
om vi skulle kunna få köpa fastigheten eftersom de bara vid den tiden använde GLC- magasinet som ost-lager.

Benny och Åke Jannesson var till Mjölkcentralen Järnvägsgatan 2 i Visby 1971 och frågade chefen där, om de skulle kunna tänkas
sälja Hesselby. Han var positiv till tanken och han skulle kontrollera internt först. MC- huvudkontor låg i Stockholm.
Svaret blev efter ett tag ja, ifrån Bror Östgren "men vi är tvungna att annonsera ut det, även om det är ni som sen köper".
Pris 27.500 kr. Bror Östgren sände 7/9 1971, kopior på köpeavtal Järnvägsstyrelsen - Hesselby mejeriförening 3 sidor och 2 kartor.
Avsändare: Bror Östgren, Mottagare: Herr Benny Jannesson ( MC-flagglappen ) Enligt överenskommelse.
Nu var vi ( fam Jannesson) ju automatiskt de som hade rätt att köpa det i första hand. Vi hade ju initierat försäljningen.

Bror Östgren annonserade i tidningarna 9/9 1971, (och i Gotlänningen och i Folkbladet (GT) var det på sid 21 under "Till Salu").
Det var bara ytterligare en som var intresserad: Han som bodde i villan vid mejeriet i Dalhem. ( Då hade inte GHJ funnits idag).
Det var 2 intresserade: Nr 1 Fam. Jannesson, Nr 2 "Mejeristen" "Pelle" Pettersson i Dalhem. Jag åstadkom en nr 3 (Fiktiv) till, för jag ringde till Bror Östgren och sa att vi avvaktar intresse från "Rädda Gotlandståget" Ulf Ronander, innan vi bestämmer oss och han sa att det gick bra.
Jag ringde rätt många gånger till Ulf Ronander innan det hände något, föreningsbildandet dröjde till 4/2 1972.
Inte förrän i 16 maj 1972 köpte föreningen Gotlandståget Hesselby station, som betalade lite mer än vad vi skulle ha gjort, 31000 kr.
Vi överlät vår plats nr 1 i kön till Gotlandståget, Gotlandståget gick på detta sett förbi nr 2. Bror Östgren var mycket förstående.
Det var mycket nära att vi själva köpte stationen, men vi ville helst att föreningen skulle köpa och äga, för att kunna placera tåget
från Roma i Dalhem, till allmän glädje. Vi tänkte mer på andra än oss själva, vi var osjälviska. Vi hoppas att det skall uppskattas.
Vi var ju själva järnvägsentusiaster och tillhörde ett flertal museiföreningar bla SRJmf. Vi var tidigare med i Föreningen Rädda
Roslagsbanan, så vi hade erfarenhet av att ta vara på järnvägar och rullande materiel, samt dokumentation. Vi köpte 10 år senare
Hablingbo järnvägsstation på södra Gotland. Fam Åke jannesson har haft den 25 år, 1981 - 2006. Såldes 2006 pga kostnader att rep.
Se även "Så bygger man en museijärnväg" av Martin Ragnar sid 13 och 14.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hur kom SJ Z4p 312 till Dalhem från Västervik? Jo genom att Åke Jönsson, Åke Jannesson, och Benny Jannesson ordnade med att vi fick köpa den för 15000 kr (ca 1000 kr per ton, princip SJ hade när de sålde bla ånglok). Men det var nej, för styrelsen i Gotlandståget tyckte inte att vi behövde någon lokomotor (diesellok) över huvud taget . Vi tre ordnade till det så att vi fick en deposition av järnvägsmusét i Gävle ( gratis lån men underhållsansvar). (Styrelsen dominerades av sekreteraren UR som påverkade de andras uppfattning. När det står "syrelsen", så är det majoriteten i styrelsen givetvis, inte säkert att det var allas uppfattning).
Då gick Gotladstågets styrelse med på att få ta hem den till Dalhem, men det var fortfarande en negativ inställning från dem.
Vad skall man ha ett diesellok till när man har ånglok? Vi förstod det, men inte Gotlandstågets styrelse. Det var för vi såg framåt och trodde på utbyggnad, sen hade vi järnvägserfarenhet sen lång tid tillbaka. Vi fick ordna det mesta med transporten själva. Vi var lovade en lyftkran i Västervik, men den uteblev. Var det någon som hoppades att 312:an skulle slippa komma till Gotland? Det fanns enhjälpvagn i Västervik bredvid oss, så vi bröt upp rälsen och gjorde en backe upp på trailern. Krister Ekström körde "grävskopetrailern" gränsle över rälsen vid en skarv, före vi gjorde backen. Han tog sen loss fronten ( drag och framdelen). Vi lade plankor på trailern som motsvarade räls. Ejnar Gustavsson i verkstaden körde upp den på trailern (har för mig att det var han). Sen fick vi riva backen upp till trailern. Krister kopplade trailerfronten, sen drog han fast kättingar mellan buffert och trailer fram och bak och körde sedan undan från spåret. Så fick vi reparera genom att slå i träplugg i spikhålen och lägga plattor. Sen lägga dit skarvjärnen, dra åt och spika. Vi som var där var alltså Åke Jannesson, Benny Jannesson, Krister Ekström (Lastbil+Trailer), Ejnar Gustavsson ( SJ verkstaden Västervik). Lastades 28 september 1973 och gick med "fel färja" inte den vi räknat med men det gick bra ändå men precis i höjd Västervik- Visby. Lastades av i Dalhem 30 september 1973 av mig sakta men säkert. Jag skötte om den den första tiden. Den kom till stor nytta för Föreningen Gotlandståget och som flera år senare köpte den av SJ. Den var ett måste, och vi ser att nu (2009), att det finns tre lokomotorer (diesellok): SJ Z4p 312(KVAB 1952)(GHJ 1973), SJ Z4p 320 (KVAB1952)(GHJ 1982)och SJ Z4p 397 (KVAB1956)(GHJ 1986). Nu finns det gott om folk som fattar att det behövs. Jag har åter fått privilegiet att köra Z4p 312 nu i några år, och som ni förstår så har jag en speciell känsla för den. ( Men även SRJ pass-vagnarna som jag åkt mycket i på roslagsbanan). Jag har svartvita bilder på transporten av 312:an. Se nedan.
( För information SJ Z4p 312 var placerad på 5 dd enligt ÅW 1164 1973-02-19 bilaga sid 1).
30 september 2013 så hade SJ Z4p 312 varit 40 år stationerad på Hesselby station (GHJ) Dalhem på Gotland.
Då var jag 25 år (30 september 1973), den 30 september 2013 var jag 65år, nu är jag 74år (dec 2021 ).
Jag är bara 5 år äldre än 312:an. På grund av att aluminiumkåpan mellan motor och växellådan är trasig så är 312:an avställd 2011.
Aluminiumkåpan reparerad och monterad sommaren 2015. Så nu fungerar 312:an igen.


Z4p312 bild 01 Z4p312 bild 02 Z4p312 bild 03 Z4p312 bild 04
Z4p312 bild 05 Z4p312 bild 06 Z4p312 bild 07 Z4p312 bild 08
Z4p312 bild 09 Z4p312 bild 10 Z4p312 bild 11 Z4p312 bild 12
Z4p312 bild 13 Z4p312 bild 14 Z4p312 bild 15 Foto Benny Jannesson

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glöm inte bort att tänka på att bevara gammal järnvägsmiljö. Stöd gärna museiföreningar. Om du vill veta mera, klicka på länkar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2007-2022 Benny Jannesson
Tel: 0498-219805, Mob: 070-2004090
E-post: bj@srj.se   Web: bj-net.se
LÄNKAR:  GHJ  Historiskt ----->
SRJ